Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova este autoritatea publică desemnată să elaboreze, să promoveze şi să aplice politica guvernamentală în sfera tehnologiei informaţiei, societăţii informaţionale şi comunicaţiilor.
Misiunea noastră constă în asigurarea unei creşteri durabile a sectorului TIC prin promovarea unor politici orientate spre export şi o piaţă liberă. MTIC îşi propune să creeze oportunităţi pentru sfera de afaceri şi să încurajeze investiţiile prin promovarea concurenţei echitabile şi sporirea competitivităţii internaţionale.