121 seturi de date găsite

 • Cultura

  Date privind numarul de biblioteci publice, in profil teritorial; Teatre si institutii muzicale; Instalatii cinematografice; Muzee; Editarea cartilor si brosurilor,...
 • Sport

  Date privind numarul de constructii sportive, centre de cultura fizica si de intremare a sanatatii; Scoli sportive pentru copii si tineret; Sportivi pregatiti (trecuti o...
 • Capacitatea structurilor de primire turistica

  Date privind capacitatea existenta a structurilor de primire turistica colective cu functiuni de cazare, la 31 decembrie, pe tipuri de structuri, pe raioane. Hoteluri si...
 • Frecventarea structurilor de primire turistica

  Date privind activitatea turistica a structurilor de primire turistica colective cu functiuni de cazare; Turisti nerezidenti cazati in structurile de primire turistica...
 • Constructii locative si social-culturale

  Date privind organizatiile de constructii, pe forme de proprietate; Volumul lucrarilor in antrepriza executate de organizatiile de constructii-montaj, pe forme de...
 • Statistica teritoriala: Cultura si sport

  Date in profil teritorial (pe raioanele si municipiile Republicii Moldova) privind activitatea bibliotecilor publice, muzeelor, institutiilor culturale. Numarul constructiilor...
 • Migratiunea populatiei

  Date privind numarul de imigranti dupa tara de emigrare si scopul sosirii, dupa nationalitate, repatriati dupa categorii si sexe, dupa nationalitate si tara de emigrare
 • Statistica teritoriala: Mediul inconjurator

  Date privind temperatura aerului, cantitatea de precipitatii, captarea si utilizarea apei, evacuarea substantelor poluante, formarea deseurilor etc.
 • Statistica teritoriala: Locuinte

  Date in profil teritorial (pe raioanele si municipiile Republicii Moldova) privind fondul locativ, dotarea fondului locativ, sistemele de canalizare, amenajarea strazilor...
 • Numarul salariatilor

  Numarul salariatilor pe regiuni si grupe de activitati
 • Antreprenoriat (Ancheta Structurala Anuala)

  Informatii privind principalii indicatori ai activitatii intreprinderilor pe activitati economice, si in profil teritorial. Sursa de date este cercetarea statistica anuala...
 • Comerţ exterior (serii anuale)

  Date privind comertul exterior pe grupe de tari; Importul si exportul pe tari; Comertul exterior pe sectiuni si capitole; Comertul exterior al Republicii Moldova cu...
 • Comerţ interior de bunuri (serii anuale)

  Date privind valoarea vinzarilor de marfuri cu amanuntul pe categorii de marfuri; Volumul de vinzari cu amanuntul pe forme de proprietate; Unitati de comert cu amanuntul;...
 • Comerţ interior de servicii (serii anuale)

  Date privind volumul de servicii prestate populatiei pe tipuri de servicii, pe forme de proprietate; Serviciile cu plata prestate populatiei prin toate caile de comercializare.
 • Comerţ interior de servicii (serii lunare)

  Date privind cifra de afaceri in serviciile de piata pentru populatie; Cifra de afaceri la intreprinderile cu activitate principala de servicii de piata prestate...
 • Comerţ exterior (serii trimestriale)

  Date privind exportul / Importul pe principalele tari-partenere si trimestre; Comertul exterior pe sectiuni si capitole, conform Nomenclatorului Marfurilor (NM) si trimestre;...
 • Forţa de muncă

  Date in profil teritorial (pe raioanele si municipiile Republicii Moldova) privind castigul salarial mediu lunar, victimele accidentelor de munca
 • Statistică teritorială: Industrie

  Date statistice în profil teritorial privind valoarea productiei fabricate și livrate; productia pricipalelor produse industriale
 • Statistică teritorială: Tehnologii informaționale

  Date în profil teritorial privind computerele personale in posesia persoanelor juridice si cu acces la internet
 • Statistică teritorială: Agricultură

  Date în profil teritorial privind suprafata insamintata, roada medie si productia globala pe culturi agricole in intreprinderi agricole si gospodarii taranesti (de fermier),...