Registrul de Stat al Organizaţiilor Necomerciale

Registrul de Stat al Organizaţiilor Necomerciale este resursa informaţională ce conţine date despre organizaţiile necomerciale şi este parte componentă a Registrului de stat al unităţilor de drept. Posesor al Registrului de stat al organizaţiilor necomerciale este Ministerul Justiţiei. Obiect al Registrului este materialul informaţional ce include date privind organizaţiile necomerciale înregistrarea cărora este pusă în sarcina Ministerului Justiţiei, precum şi informaţia privind asociaţiile obşteşti înregistrate de autorităţile administraţiei publice locale. Registrul este instituit prin Hotărîrea Guvernului nr. 345 din 30 aprilie 2009, prin care a fsot aprobat şi Regulamentul care stabileşte modul de ţinere, păstrare şi restabilire a Registrului de stat al organizaţiilor necomerciale. Deţinător al Registrului de stat al organizaţiilor necomerciale este Centrul de Informaţii Juridice pe lîngă Ministerul Justiţiei.

Date și Resurse

Informație Adițională

Cîmp Valoare
Maintainer Angela Lazarenco
Date noi nu
Frecvența de actualizare lunar
Instituția sau direcția responsabilă Direcţia organizaţii necomerciale